Priser

Her finner du våre priser for bruk som ikke er inkludert i abonnementspakkene våre.

Alle priser er eks. mva.

 

Priser i Norge (utover inkludert og Løpende)


Startpris Minuttpris SMS/MMS MB
0,49 0,49 0,49 0,99

Bruk av data utover inkludert mengde faktureres med maks kr 50/døgn. 

 

Priser når du er i utlandet

   
    Samtaler Data Meldinger
    Startpris Pr minutt* Pr minutt
(mottak)
Pr MB Pr SMS Pr SMS (mottak) Pr MMS Pr MMS (mottak)

Europa [1] [2] 0,00 0,41 0,09 0,41 0,16 0,00 0,16 0,16
USA 0,49 4,99 4,99 1,49 2,49 0,00 4,99 1,99
Verden 1 0,49 4,99 4,99 9,99 2,49 0,00 4,99 1,99
Verden 2 0,49 10,99 10,99 29,00 2,49 0,00 4,99 1,99
                   
 

[1] For abonnementene Large, X-Large og XXL regnes bruk i Europasonen som bruk i Norge.

[2] Abonnementet Løpende har andre priser i Europa:

    Samtaler Data Meldinger
    Startpris Pr minutt* Pr minutt
(mottak)
Pr MB Pr SMS Pr SMS (mottak) Pr MMS Pr MMS (mottak)
  Europa  0,00  0,90  0,09  1,40  0,51  0,00  0,51  0,51
                   
 

 

*) For samtaler til en sone med høyere minuttpris gjelder følgende:

 
  For samtaler fra Europa til USA og Verden 1 er minuttprisen kr 4,99
  For samtaler fra Europa, USA og Verden 1 til Verden 2 er minuttprisen kr 10,99

 

 

Priser fra Norge til utlandet

Fra Norge til utlandet

 

Spesialnummer

3-, 4- og 5-sifrede nummer, 8xx-nummer

 

Skip, satelitt og fly

Til skip, satellitt og fly

Fra skip, satellitt og fly

 

Prisene er gjeldende fra 1. januar 2017