Utlandspriser

  • Skal du reise til Europasonen kan du bruke abonnementet ditt som hjemme. (Dippers Europasone inkluderer Tyrkia, men ikke Russland). 
  • Skal du ringe fra Norge til Europa? Da gjelder egne priser, se nedenfor. 
  • Skal du reise utenfor Europa? Da er det smart å sjekke hvilken sone landet du reiser til tilhører. I Sone 1 og sone 2 tilbyr Dipper attraktive datapakker med 30 dagers varighet. Datapakkene kan enkelt  kjøpes via Dipper-appen, Min Side, Min Bedrift og Dipper Kundeservice 06020. Kjøp gjerne datapakken på forhånd, så har du kontroll på kostnadene også på reise.
  • Nyhet! Datapakke Sone 1 har fått doblet datamengden fra 1 GB til 2GB. Prisen er den samme; kr 399 eks mva. Varighet: 30 dager fra kjøpstidspunktet. 

For bruk utover mengden som er inkludert i abonnementspakken og eventuelle ekstra datapakker gjelder følgende priser:  

Startpris Minuttpris SMS/MMS MB
0,49 0,49 0,49 0,99

Bruk av data utover inkludert mengde faktureres med maks kr 50/døgn. MERK: For bruk fra Norge til Europa, gjelder egne priser. 

Priser utenfor Norge og Europasonen

   
    Samtaler Data Meldinger
    Startpris Pr minutt* Pr minutt
(mottak)
Pr MB Pr SMS Pr SMS (mottak) Pr MMS Pr MMS (mottak)

Sone 1 0,49 4,99 4,99 1,99 2,49 0,00 4,99 1,99
Sone 2 0,49 4,99 4,99 4,99 2,49 0,00 4,99 1,99
Sone 3 0,49 10,99 10,99 29,00 2,49 0,00 4,99 1,99
 

*) For samtaler til en sone med høyere minuttpris gjelder følgende:

  For samtaler fra Europa til Sone 1 og Sone 2 er minuttprisen kr 4,99
  For samtaler fra Europa, Sone 1 og Sone 2 til Sone 3 er minuttprisen kr 10,99

 

 

Skip, satelitt og fly

Til skip, satellitt og fly

Fra skip, satellitt og fly

 

Priser fra Norge til utlandet

Fra Norge til utlandet

 

Spesialnummer

3-, 4- og 5-sifrede nummer, 8xx-nummer

 

Alle priser er eks. mva