Priser

Reiser du i Europa, kan du bruke mobilen som du gjør hjemme i Norge (Russland tilhører Sone 1).

Skal du reise langt?  Da er det lurt å kjøpe datapakke. Dipper tilbyr gode datapakker i Sone 1 (blant annet Thailand, Kina, Russland, Australia, Pakistan og Canada) og Sone 2 (blant annet Japan, Mexico, Singapore, Brasil, Sør-Afrika og Israel). Oversikt over prissonene finner du her. 

 

Priser i Norge og i Europasonen

Reiser du innenfor Europasonen kan du bruke abonnementet ditt som i Norge.  MERK: Dette gjelder ikke bruk fra Norge til Europa.

For bruk utover mengden som er inkludert i abonnementspakken og eventuelle ekstra datapakker gjelder følgende priser:  

Startpris Minuttpris SMS/MMS MB
0,49 0,49 0,49 0,99

Bruk av data utover inkludert mengde faktureres med maks kr 50/døgn. 

 

Priser utenfor Norge og Europasonen

   
    Samtaler Data Meldinger
    Startpris Pr minutt* Pr minutt
(mottak)
Pr MB Pr SMS Pr SMS (mottak) Pr MMS Pr MMS (mottak)

Sone 1 0,49 4,99 4,99 1,99 2,49 0,00 4,99 1,99
Sone 2 0,49 4,99 4,99 4,99 2,49 0,00 4,99 1,99
Sone 3 0,49 10,99 10,99 29,00 2,49 0,00 4,99 1,99
 

*) For samtaler til en sone med høyere minuttpris gjelder følgende:

  For samtaler fra Europa til Sone 1 og Sone 2 er minuttprisen kr 4,99
  For samtaler fra Europa, Sone 1 og Sone 2 til Sone 3 er minuttprisen kr 10,99

 

 

Skip, satelitt og fly

Til skip, satellitt og fly

Fra skip, satellitt og fly

 

Priser fra Norge til utlandet

Fra Norge til utlandet

 

Spesialnummer

3-, 4- og 5-sifrede nummer, 8xx-nummer

 

Alle priser er eks. mva