Priser

Her finner du våre priser for bruk som ikke er inkludert i abonnementspakkene våre. Alle priser er eks. mva.

Oversikt over prissonene finner du her.

 

Priser i Norge og i Europasonen

Bruk innenfor Europasonen regnes som bruk i Norge. MERK: Dette gjelder ikke bruk fra Norge til Europa.

For bruk utover mengden som er inkludert i abonnementspakken og eventuelle ekstra datapakker gjelder følgende priser:  

Startpris Minuttpris SMS/MMS MB
0,49 0,49 0,49 0,99

Bruk av data utover inkludert mengde faktureres med maks kr 50/døgn. 

 

Priser utenfor Norge og Europasonen

   
    Samtaler Data Meldinger
    Startpris Pr minutt* Pr minutt
(mottak)
Pr MB Pr SMS Pr SMS (mottak) Pr MMS Pr MMS (mottak)

USA 0,49 4,99 4,99 1,49 2,49 0,00 4,99 1,99
Verden 1 0,49 4,99 4,99 9,99 2,49 0,00 4,99 1,99
Verden 2 0,49 10,99 10,99 29,00 2,49 0,00 4,99 1,99
 

*) For samtaler til en sone med høyere minuttpris gjelder følgende:

  For samtaler fra Europa til USA og Verden 1 er minuttprisen kr 4,99
  For samtaler fra Europa, USA og Verden 1 til Verden 2 er minuttprisen kr 10,99

 

 

Skip, satelitt og fly

Til skip, satellitt og fly

Fra skip, satellitt og fly

 

Priser fra Norge til utlandet

Fra Norge til utlandet

 

Spesialnummer

3-, 4- og 5-sifrede nummer, 8xx-nummer

 

Prisene gjelder fra 24. mai 2018