Spørsmål og svar

1. Hvordan setter jeg over samtaler?

 

2. Hvordan ringer jeg ut med hovednummer som visningsnummer?

 

3. Hvordan logger jeg av køen?

 

4. Hvordan skal jeg vite om noen ringer meg privat, eller om det er en samtale som har kommet inn via hovednummeret?

 

5. Jeg er deltaker i to ulike tastevalg. Hvordan vet jeg om innringer har tastet tastevalg 1 eller 2?

 

6. Jeg ønsker å endre køtid på svargruppene, hvordan gjør jeg dette?

 

7. Hvordan ser jeg om en kollega er opptatt i en samtale før jeg setter over?

 

8. Jeg ønsker å ringe ut fra hovednummer i arbeidstid og fra mobilnummer utenfor arbeidstid. Er det noen automatikk i dette?

 

9. Hva er 'Min Svartjeneste'?

 

10. Vi har tilleggstjenesten 'Nummeroppslag' og i loggen så vises navn på noen som ringer men ikke på alle. Hvorfor er det slik?

 

11. Hva er forskjellen om jeg logger av på ”Innlogget/Utlogget” i appen eller om jeg kun logger av svargruppene nedenfor?

 

12. Kan jeg sette over samtaler til noen som ikke har Dipper-abonnement?

 

13. Kollegaens sitt direktenummer dukker opp som alternativt visningsnummer i min app. Hvorfor?

 

14. Kan jeg sette det opp slik at kollegaer ser min status men at innringer ikke får opplest dette?

 

15. Kollegaen som har Android får en pop-up med navn på den som ringer, mens jeg som har iPhone får ikke dette. Hvorfor?

 

16. Hvordan setter jeg opp kortnummer?