Bedriftsnett

Alle funksjoner du er vant med fra et tradisjonellt sentralbord, videreføres i Dipper Bedriftsnett. Du får full fleksibilitet og mulighet til å skreddersy løsningen etter bedriftens behov. Samtidig slipper du investeringer i egen hussentral og løpende service-kostnader. 

 

Fordeler for dine kunder

• Kortere ventetid på telefonen takket være effektiv håndtering av innkommende anrop

• Innringer treffer riktig person med en gang – men kan også enkelt settes over videre til andre

• God tilbakemelding om hvorfor ansatte ikke kan besvare en samtale med beskjed om når de er ledige igjen

Fordeler for ansatte

• Enkelt og intuitivt å styre egen tilgjengelighet og å se når kollegaer er tilgjengelige for samtaler og møter

• Viktige samtaler (fra barn eller viktige kunder) kan slippe igjennom når du er i møter mens alle andre håndteres på en profesjonell måte av sentralbordetfunksjonaliteten

• Det er enkelt å jobbe effektivt fra hjemmekontor eller på reise siden all kommunikasjon foregår på mobiltelefonen

Fordeler for bedriften

• Reduserte kostnader og økt produktivitet. Bedriftsnett krever ingen investeringer     eller løpende servicekostnader

• Mer fornøyde ansatte som opplever mindre stress i arbeidshverdagen og som kan slå seg til ro om at samtaler håndteres på en profesjonell måte

• Bedre kundeservice siden det er lettere å håndtere innkommende samtaler på en god og effektiv måte