FAQ

1. Hvordan setter jeg over samtaler?

2. Hvordan ringer jeg ut med hovednummer som visningsnummer?

3. Hva er Dipper Sentralbord?

4. Hva er Dipper Bedriftsnett?

5. Jeg har ikke passord til appen, hvordan får jeg tak i det?

6. Hvordan logger jeg av køen?

7. Hvorfor får man beskjed om at det er stor trafikk på hovednummer når dette ikke stemmer?

8. Hvorfor velge Dipper Bedriftsnett?

9. Hvordan skal jeg vite om noen ringer meg privat, eller om det er en samtale som har kommet inn via hovednummeret?

10. Jeg er deltaker i to ulike tastevalg. Hvordan vet jeg om innringer har tastet tastevalg 1 eller 2?

11. Hvorfor blir jeg belastet for bedriftsnett på alle ansatte når bare noen få av oss er med i svargruppen?

12. Hvorfor får man beskjed om at vi har stengt etter kl. 16 når man ringer hovednummeret vårt? Det stemmer ikke!

13. Jeg vil ha et utenlandsk nummer med i svargruppen som er koblet til vårt hovednummer i Bedriftsnett. Går det an?

14. Hvordan belastes samtaler fra Bedriftsnett på fakturaen?

15. Jeg ønsker å endre køtid på svargruppene, hvordan gjør jeg dette?

16. Hvordan ser jeg om en kollega er opptatt i en samtale før jeg setter over?

17. Jeg ønsker å ringe ut fra hovednummer i arbeidstid og fra mobilnummer utenfor arbeidstid. Er det noen automatikk i dette?

18. Hva er 'Min Svartjeneste'?

19. Vi har tilleggstjenesten 'Nummeroppslag' og i loggen så vises navn på noen som ringer men ikke på alle. Hvorfor er det slik?

20. Hva er forskjellen om jeg logger av på ”Innlogget/Utlogget” i appen eller om jeg kun logger av svargruppene nedenfor?

21. Kan jeg sette over samtaler til noen som ikke har Dipper-abonnement?

22. Kollegaens sitt direktenummer dukker opp som alternativt visningsnummer i min app. Hvorfor?

23. Kan jeg sette det opp slik at kollegaer ser min status men at innringer ikke får opplest dette?

24. Kollegaen som har Android får en pop-up med navn på den som ringer, mens jeg som har iPhone får ikke dette. Hvorfor?

25. Har dere kortnummer og hvordan setter jeg i så fall opp det?

26. Hvorfor får jeg ikke satt over samtaler?