HELP Advokatforsikring Bedrift

HELP Advokatforsikring Bedrift: Juridisk hjelp alle bedrifter har råd til.

Dipper gjør mobiltjenester billigere og enklere for små og mellomstore bedrifter. HELP Advokatforsikring Bedrift gjør advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Sammen kjemper vi for at små og mellomstore bedrifter skal ha tilgang på den juridiske hjelpen de har behov for, uten å lure på om de har råd.

Vil du høre mer? Ta kontakt med Dipper kundeservice på telefon 06020, eller e-post  .

Alle er gode på noe, men ingen er gode på alt. Som leder i en liten eller mellomstor bedrift har du kunnskap innen en rekke fagområder, men av og til trenger bedriften din advokathjelp. Nå kan alle Dipper-kunder få den juridiske hjelpen de trenger – uten å lure på om de har råd. Som den første mobiloperatøren lanserer Dipper HELP Advokatforsikring Bedrift – en abonnementstjeneste for advokattjenester som koster kr 399 per måned for hele bedriften. Forsikringen gjelder for bedrifter med opp til 15 ansatte.

HELP

Hvordan er bedriften rustet mot et eventuelt erstatningskrav fra samarbeidspartner? Hvilke rettigheter og plikter har partene i en varslingssak? Hva er rett prosedyre ved oppsigelser? Hvordan håndterer bedriften et kontraktsbrudd? Enten du bare ønsker råd, eller saken ender i retten, betaler du ingen timepris. Som Dipper-kunde kan du abonnere på advokathjelp for hele bedriften til prisen av ett mobilabonnement : kr 399 per måned.


Arbeidsrett og kontraktsrett

HELP Advokatforsikring Bedrift gir bedriften din rask tilgang på advokathjelp innen arbeidsrett og kontraktsrett. Advokatforsikringen er eksklusiv for Dippers bedriftskunder.

Her er eksempler på hva du kan få hjelp med når du abonnerer på HELP Advokatforsikring Bedrift:

Arbeidsrett

Ansettelse

• Hva bør og må ansettelseskontrakten inneholde om arbeidsforhold og oppsigelse?

Varsling

• Hvilke krav gjelder for varslingsrutiner i bedriften?

• Hvordan skal bedriften håndtere varslingssaker?

Sykemelding

• Hvilke rettigheter og plikter har arbeidsgiver og den ansatte ved langvarig sykemelding?

• Hvordan skal informasjonsflyt og rutiner fungere mellom bedriften, den ansatte og NAV?

Nedbemanning

• Hva er rett prosedyre ved nedbemanning i bedriften?

Oppsigelse

• Hva er rett prosedyre ved oppsigelse?

• Opprettelse og utforming av avtale.

Kontraktsrett

• Opprettelse og utforming av avtaler.

• Fastleggelse og oppfyllelse av rettigheter og plikter etter avtalen.

 HELP2

Advokathjelp og dekning av juridiske kostnader

Advokathjelp gjennom hele saken din, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger, til prosessen er avgjort i domstolene, om nødvendig.
Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. Maksimalt to saker i året.

  • Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.
  • 15 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år.
  • Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter.

Når kan du bruke forsikringen?

Hvorfor bare bruke forsikringen når det brenner? Vær heller i forkant og bruk advokathjelp for å gjøre bedriften din bedre rustet for uforutsette hendelser.
Digitale tjenester
Via HELPs kundeportal Min Side kan din bedrift melde sak, følge advokatens aktiviteter og laste opp relevante dokumenter for en pågående sak. Her er også digital ansettelsesavtale tilgjengelig. Bedriftens leder eller kontaktperson kan logge seg inn med BankID.

Ved bistand i domstolene påløper en egenandel på kr 10 000,-. Se fullstendige betingelser og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Vil du høre mer? Ta kontakt med Dipper kundeservice på telefon 06020, eller e-post  .

HELP Advokatforsikring Bedrift fra Dipper: Juridisk hjelp alle har råd til

Dipper har ingen direkte eller indirekte eierandeler i HELP Forsikring AS, og HELP Forsikring AS har ingen direkte eller indirekte eierandeler i Dipper. HELP Forsikring AS er medlem av forsikringsselskapenes garantiordning. For formidling av forsikringen mottar Dipper kompensasjon fra HELP Forsikring AS: tretti prosent provisjon av premien.